Van de Voorzitter

Begin november heeft het bestuur de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. Een mooi moment om alle vrijwilligers, commissieleden en leden die wat extra’s doen voor de club, een leuke avond te bezorgen. Met de BOVO-bus gingen wij naar Voorhout voor een gezellig spelletje “padel”, oftewel tennis met een kleiner racket op een kleiner veld. Sommige van onze leden waren hier zeer bedreven in maar het was vooral erg enerverend en leuk om te spelen. Na een heerlijk buffet in ons clubhuis was er nog wat tijd voor een zanger en dansen op de muziek.

Gemeente
Zoals bekend zijn wij nog in conclaaf met de burgemeester over de boete die TV Alkemade heeft gekregen voor de overtreding op de drank- en horecawet. Op het moment van schrijven kan ik u mededelen dat er een goed gesprek heeft plaatsgevonden tussen de gemeente enerzijds en de clubs TVA en WVC anderzijds. Het ziet er naar uit dat we tot een goede oplossing gaan komen zodat vrijwilligersorganisaties in de gemeente Kaag en Braassem netjes worden behandeld en ook in de toekomst goed samen kunnen werken met de gemeente. Later dit jaar volgen meer details.
 We zijn weliswaar nog in onderhandeling, maar de burgemeester heeft goed naar ons geluisterd en er zit beweging in.

Ontwikkelingen Sportpad en tennispark.
De gemeente heeft in samenspraak met de sportverenigingen rondom het Sportpad een werkgroep opgericht: “Wat hebben de verenigingen en bevolking in de gemeente op de lange termijn nodig aan Sportaccommodaties”. Namens onze vereniging is Ton Verdel de woordvoerder. We houden u op de hoogte als er nieuws is.

Wachtlijst
De wachtlijst bestaat op dit moment niet meer. Er is weer plek voor nieuwe seniorleden.

Junioren
Voor de Junioren zijn we bezig met nieuwe ideeën voor het komende seizoen. Als daar mededelingen over zijn kunt u dit teruglezen in de nieuwsbrief voor junioren of via de Smash.

Banen
Zolang het weer het toelaat blijven de gravelbanen gewoon bespeelbaar.

Groeten en iedereen veel tennisplezier,

Danny Loos
Voorzitter

Van de Voorzitter overzicht