Van de voorzitter

Het jaar zit er al weer bijna op. Eind november organiseerden we als bestuur de jaarlijkse vrijwilligersavond om onze vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.  Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn.  Namens het bestuur wil ik hierbij iedereen bedanken voor zijn of haar inzet over het afgelopen jaar; mede dankzij jullie is het jaar weer goed verlopen.  De vrijwilligersavond was weer zeer geslaagd met een leuke quiz en heerlijk buffet. 

Afgelopen jaar vierden we het 50-jarig jubileum van ons open toernooi dat was een mooie happening.  We zijn als bestuur volop bezig met de toekomst van de tennisvereniging.

Op korte termijn: 
De wijziging van de competities die meer op de vrijdagavond plaats vinden, waardoor op die avond een overbezetting van de banen ontstaat en de drukke bezetting op sommige avonden, waardoor de wachttijden te erg oplopen.  Afgelopen jaren zijn we een aantal dagen uitgeweken naar de hal. De komende tijd zullen we dat evalueren en kijken hoe we het komende jaar in gaan delen.  We hebben verder een volle bezetting bij de senioren en een terugloop bij de junioren. De jeugdcommissie is volop bezig met de junioren.  Bij de senioren gaan we kijken hoe we met het bij-huren van de hal de capaciteit op de beschikbare banen kunnen verhogen door banen bij te huren.    

Op lange termijn: 
Er worden de komende jaren veel huizen bijgebouwd in de buurt van ons tennispark.  We zitten nu al vol en stellen ons als bestuur en uw als leden de vraag willen we verder groeien?  En zo ja ,wat zijn de mogelijkheden.  Ton Verdel zit namens de tennisvereniging in het overleg met de gemeente over de toekomst van het Sportpad.  Gezamenlijk met de sportverenigingen op en rond het Sportpad en de gemeente wordt er volop gepraat en gediscussieerd over de mogelijkheden over hoe het Sportpad met alle verenigingen er over een aantal jaren uit zal zien. 

We willen allemaal lekker tennissen en het liefst op de tijd dat het ons zelf allemaal het beste uitkomt.  Dat is geen verkeerde gedachte,  maar met een volle bezetting moeten we dus met mekaar goed rekening houden.  De vereniging heeft de middelen om de hal erbij te huren en zolang de capaciteit bij de Sporthal beschikbaar is, lijkt dat een goede oplossing. 

Overleg andere verenigingen
Met de overige verenigingen in Kaag en Braassem is er volop overleg en samenwerking.  Het Kaag en Braassem toernooi is komend jaar weer op TV Alkemade.  Wij zijn aan de beurt voor de organisatie. 

Alcohol  controle 
Bij 2 controles op de naleving van het convenant is het helaas niet goed gegaan.  We weten als bestuur dat iedereen zijn best doet om te controleren op leeftijd en dat het niet altijd gemakkelijk is.|
Tot 2 maal toe hebben minderjarige samen met een meerderjarige  bij ons alcohol gekocht zonder dat de leeftijd werd gecontroleerd.  We vragen iedereen hier goed op te letten. Bij twijfel ten alle tijde bij jongeren de legitimatie vragen bij het bestellen.  Iedereen alvast bedankt voor haar of zijn medewerking.

Nieuwe ballen 
Tot 1 april 2019 maken we de oude Dunlop ballen op.  Vanaf 1 april gaan we over op ballen van WILSON.  Diverse andere verenigingen gebruiken die ballen ook al.  Stolp KAB  is ook komende jaar weer onze ballensponsor.

Namens het bestuur wensen we iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en voor in 2019 veel tennisplezier. 

 

 

 

Van de Voorzitter overzicht