Afkopen bardiensten

Het bestuur hecht waarde aan de betrokkenheid van haar leden bij de vereniging. De zorgen voor een stijgende afkoop van de bardiensten nemen toe.

In het kader van het ontmoedigingsbeleid wordt de afkoop van een bardienst daarom   verhoogd naar € 40,- per bardienst.

Uitgangspunt hiervoor is het streven naar maximaal 2 bardiensten per lid per seizoen.

 

Nieuws Overzicht