Rook & alcoholbeleid

Het bestuur wil met u van gedachten wisselen over het voornemen om te streven naar een rook & alcoholvrije vereniging. Mocht u over dit onderwerp enige argumenten of ideeën hebben  dan nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 11 februari a.s., aanvang 20.00 uur.

Nieuws overzicht