Algemene Ledenvergadering op 27 januari 2020

Beste leden, ouders en verzorgers van junior-leden,

Op maandag 27 januari 2020 is de Algemene Ledenvergadering 2019 van onze tennisvereniging. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De inloop is vanaf 19.45 uur; aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw.

In de bijlagen:
·        Jaarverslagen commissies 2019
·        Jaarrekening 2019
·        Begroting 2020
·        (concept)notulen ALV 2018, van 11 februari 2019

Indien er vragen of opmerkingen zijn ten aanzien van de ALV op 27 januari 2020, stuur dan een mail naar secretaris@tv-alkemade.nl .

Wij zien u graag op de 27ste. Tot dan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TV Alkemade

Downloads:

Nieuws overzicht