Dankwoordje

Toen we enige weken geleden weer mochten tennissen onder voorwaarden moest dit wel in goede banen geleid worden. Toezichthouders waren verplicht die naleving van de richtlijnen konden monitoren. Het uitdelen van de ballen, het ontsmetten van handen en overige besmettingsgevaar controleren en daarbij ook het komen en gaan van de jeugd- en de seniorleden naar en van het park begeleiden. Deze taken zijn voornamelijk uitgevoerd door de leden van onze Technisch Commissie en Open Toernooi Commissie. Ook onze tennisleraar, Patrick, heeft hier veel energie en tijd ingestoken. En natuurlijk ook Arie Kruithof en Lia Huigsloot voor de ondersteuning bij het reserveren van banen via de website of de app voor de oudere leden van onze club.
Hierbij wil het bestuur deze mensen bedanken voor de uren die zij hiervoor hebben vrijgemaakt. Door hun inzet maar ook door uw eigen bijdrage is dit allemaal goed gegaan!

HARTELIJK DANK !

Nieuws Overzicht