Handhaven Corona Richtlijnen

Geachte leden,

Door de besluitvorming van het kabinet, op advies van het RIVM, mochten onze kantine en terras per 1 juli j.l. weer open om jullie op een min of meer vertrouwde manier wat extra plezier te laten beleven aan het lidmaatschap van onze vereniging.

Het bestuur is van mening dat we de richtlijnen en omgangsvormen hoe deze versoepeling toe te passen op een goede manier onder jullie aandacht hebben gebracht.

Afgelopen weekend is eens te meer duidelijk geworden dat de algemene maatschappelijke gelatenheid ook op onze club is doorgesijpeld en de social distancing voor een groot deel volledig wordt genegeerd.

Het bestuur spreekt ieder lid aan hierin haar of zijn eigen verantwoordelijk te nemen. Denk niet alleen aan jezelf maar ook aan de gezondheid van anderen. Houdt 1,5 meter afstand en als u merkt dat anderen dit niet doen of dat uw toeschouwers zich niet aan de richtlijnen houden, spreek elkaar hierop aan.

We kunnen het ons niet veroorloven hier lichtzinnig mee om te gaan omdat het nu gaat  over gezondheid en zelfs levensbedreigende ziektebeelden. De mogelijkheid van het weer opnieuw sluiten van onze kantine en wellicht mogelijk zelfs onze accommodatie behoort tot de mogelijkheden van handhavers om het naleven van de richtlijnen af dwingen. Laat het niet zover komen dat er maatregelen moeten worden genomen waar we allemaal niets mee opschieten.

Voor alle duidelijkheid:

  • Hanteer de looproute in het clubhuis zoals aangegeven
  • Het is niet toegestaan meubilair te verplaatsen of stoelen aan te schuiven. Gebruik het meubilair zoals u het aantreft in de kantine en op het terras.
  • Indien u wordt aangesproken door bardienst, commissielid of bestuurslid, wees dan niet eigenwijs en volg de aanwijzingen op.
      

Wij vertrouwen op uw begrip en uw bereidheid om dit samen goed op te pakken.

Bestuur T.V. Alkemade

Nieuws Overzicht