Afkopen bardienst

Bij TVA is er al vele jaren de mogelijkheid om je verdiensten af te kopen. Deze mogelijkheid bieden we voor mensen die geen tijd hebben of om andere redenen geen bardiensten willen of kunnen draaien. Het bestuur van TVA heeft de afgelopen jaren het afkopen van bardiensten wat duurder gemaakt. De reden hiervan was dat steeds meer mensen over gingen tot het afkopen van de bardienst.

Afkopen heeft niet de voorkeur van het bestuur en de commissieleden. De club heeft vrijwilligers nodig om alles nog leuk betaalbaar te houden, zowel de contributie als de prijzen in de kantine. Het afkopen van een bardienst houdt in, dat je jezelf wil indekken om dit niet te hoeven doen. Het is een eigen keuze, die je zelf maakt. Ondanks het feit dat we afgelopen jaar te maken hebben gehad met allerlei maatregelen van de overheid, waardoor ook de kantine lange tijd gesloten is geweest, wat TVA genoeg heeft gekost, willen wij niet van deze regel afwijken. De afkoop dient dan ook gewoon betaald te worden! Nogmaals het is een vrije keus en ook je eigen risico. Als je een paraplu koopt en het heeft een jaar niet geregend, kan je hem tenslotte ook niet terug brengen.

We hopen hiermee ons standpunt duidelijk te hebben gemaakt voor diegenen die hier nog wat moeite mee hebben. We gaan er vanuit dat diegene die dit betreft zich gewoon aan de afspraak houdt.

Wij hebben veel liever dat er niet wordt afgekocht. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Dit kan in de jeugd-, park- of kantinecommissie. Wil je hier meer over weten, schroom niet en vraag het ons of stuur een mail naar bestuur@tvalkemade.nl

Nieuws Overzicht