Voorzitterswissel

Danny Loos heeft ruim 9 jaar onze club geleid en hij wilde eigenlijk nog de uitbreiding van ons park meemaken maar dat heeft helaas langer op zich laten wachten. Onder zijn leiding zijn wel de gesprekken begonnen in Sportpad United en staan we als vereniging daar waar we nu staan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 maart j.l. is Danny afgetreden. Danny, namens alle leden, bedankt voor de tijd en energie die je aan de vereniging hebt besteed.

Vanuit het bestuur ben ik voorgedragen om Danny op te volgen en de aanwezigen van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart hadden geen aanleiding om een tegenkandidaat voor te dragen of tegen te stemmen. Vanaf deze datum mag ik mij dus voorzitter van T.V. Alkemade noemen en daar ben ik best wel trots op. Ik erken ook direct de verantwoordelijk waar ik samen met mijn bestuursleden voor sta en dan bedoel ik natuurlijk de aankomende periode waarin onze vraag en investering voor uitbreiding van ons park door de gemeenteraad zal worden beoordeeld.

De meeste bestuursleden zijn gebleven maar bij de Jeugdcommissie is Bob Helsloot afgetreden. Bob blijft overigens nog wel een jaartje betrokken bij de Jeugdcommissie. Bob, ook jij bedankt voor al je tijd die je in de vereniging hebt gestoken.  Stefan van Zeil is bereid gevonden zijn taken over te nemen. Uitvoerend zal Stefan worden ondersteund door Noah van Ingen en de overige enthousiaste Jeugdcommissieleden. Zij zijn overigens nog op zoek naar 1 of 2 ouders die willen helpen.

Edwin Koster

Nieuws Overzicht