Nabeschouwing Algemene Ledenvergadering 2021-2022

Maandag 14 maart hebben wij onze ledenvergadering het fonkelnieuwe POCO MAS ( oude Alkeburcht ) gehouden.

De aanwezige leden konden naast hun mening, goedkeuring geven over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, tevens kennisnemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen voor uitbreiding van ons park en de overige aanpassingen aan de complexen gevestigd aan het Sportpad. Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor hun tijd en enthousiasme.

Naast dit alles was er ook ruimte om eindelijk het reeds lang genomen besluit, om Frank Schouten te eren met de benoeming tot Lid van Verdienste van T.V. Alkemade, uit te voeren. Een dik verdiende benoeming gezien de vele uren die Frank al op ons park heeft doorgebracht als vrijwilliger en dat nu nog steeds met veel overgave doet. Bedankt Frank, voor alle uren en hopelijk nog meer uren in goede gezondheid.

Nieuws Overzicht