Van de voorzitter - juni 2022

Beste leden,

Het is goed om te merken dat al onze vrijwilligers hun activiteiten weer met veel enthousiasme oppakken en met frisse energie de vereniging weer lekker laten leven. De Open Toernooi Commissie is hard aan het werk om het 20 jarig jubileum van het Karwei Open te laten slagen. Het lustrumjubileum (25-jarig bestaan) van het 50+ toernooi mag daarbij zeker niet vergeten worden. Jet, Vera en Kees zullen zich hiervoor inzetten.

In een positieve bijeenkomst heeft het bestuur de voltallige Parkcommissie bijgepraat over de voorgenomen plannen voor uitbreiding van ons park. In het verlengstuk daarvan hebben E.M.M. ’21 – Hockeyclub Alkemade – Tennisvereniging Alkemade alle politieke partijen apart uitgenodigd voor de presentatie van onze Business case om daarmee uiteindelijk de Gemeenteraad te overtuigen. De positieve reacties op onze Business case stemt de verenigingen hoopvol op een goede afloop.

Onze vereniging is in contact met Sportstimulering van het Sportbedrijf Kaag & Braassem om te faciliteren in tennisactiviteiten voor een specifieke groep mensen. Onze trainer Patrick Niezen zal daarbij assisteren.

De Jeugdcommissie is met frisse moed begonnen om de groei van het aantal  jeugdleden te stimuleren. We zijn gestopt met het All-in concept en lessen worden gewoon ingedeeld op uren. Daarnaast start de Jeugdcommissie weer met rackettrekken op vrijdagmiddag en zal een activiteitenkalender worden samengesteld. Tevens is er een flyer in de maak die huis aan huis verspreid zal worden. Kleine stapjes vooruit, dan komen we er wel.

De vergaderstructuur van het bestuur is aangepast. Het volledige bestuur vergaderd 1 x per 2 maanden, in de tussenliggende maand komt het dagelijks bestuur bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Deze structuur is voornamelijk bedoeld om de druk op de overige bestuursleden te verminderen en het zodoende behapbaar te houden. Maaike de Ronde is bereid gevonden de agenda en notulen voor de bestuursvergaderingen samen te stellen. Hierdoor heeft de secretaris meer “mee vergadertijd” en worden taken beter verdeeld.

We hebben gemeend om een nieuwe kassa aan te schaffen. Het huidige systeem was verouderd en vertoonde steeds vaker kuren en zorgde daarmee voor veel vertraging en ergernis. Als u dit leest zal de nieuwe kassa inmiddels geïnstalleerd zijn. Er is een uitgebreide handleiding aanwezig, maar wees gerust, de kassa werkt nagenoeg hetzelfde als de oude kassa.    
De competitie nadert haar einde en de toernooien zijn weer aanstaande.

Veel tennispezier….

Edwin Koster

Van de Voorzitter Overzicht