Financiële Commissie

De financiële commissie bestaat uit de penningmeester, de ledenadministratie en nog een lid, die de penningmeester ondersteunt op diverse financiële gebieden. De financiële commissie verzorgt onder andere de jaarlijkse contributienota’s. Ook de facturen van leveranciers en bijvoorbeeld de KNLTB, die de vereniging ontvangt, worden geregistreerd en betaald door de financiële commissie. Eén keer per jaar wordt de penningmeester en zijn commissie gecontroleerd door de kascommissie. De ledenadministratie verzorgt de af- en aanmeldingen van leden, het ledenaantal en het wijzigen van personalia.

De contributienota’s worden altijd eind maart/begin april verspreid. U dient uw contributienota op tijd te voldoen, te laat betalen is immers geen beschikking over een ledenpas. Geen beschikking over een ledenpas betekent geen mogelijkheid tot vrij spelen en tot competitie spelen. Leden, die te laat betalen ontvangen herinneringen of aanmaningen. In april zijn de ledenpassen, die betaald zijn, af te halen in de kantine.

Wanneer u een vraag heeft aan de financiële commissie, kunt u hen altijd aanspreken of een email sturen naar penningmeester@tv-alkemade.nl.

Lees meer
 • Financiële Commissie (3 / 4)
 • Vacature

  · Leden Administratie
 • Penningmeester

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Kantine Administratie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 1)
 • Vacature

  · Leden Administratie