Parkcommissie

De parkcommissie zorgt, dat het tennispark er altijd prima verzorgd bij ligt. Het onderhoud aan de banen wordt onder andere gedaan door Hoek Hoveniers uit Voorhout of door leden van de parkcommissie.

De werkzaamheden van de parkcommissie zijn:

 • Beheren en ophangen van de winddoeken in samenwerking met sponsorcommissie.
 • Onderhoud en schoonhouden van de paden en terrassen.
 • Onderhoud van hekwerken in samenspraak met de gemeente.
 • Onderhoud groensingels rondom het park.
 • Beheer en onderhoud clubgebouw.
 • Ondersteunen Open Toernooi Commissie en baanonderhoud tijden Open Toernooi.
 • Beheren en onderhouden van de baaninrichting zoals tel borden en netten etc.
 • Organisatie van de voorjaarsbeurt van de banen.
 • Inkoop gravel en beheren van onderhoudsmaterialen.

In deze commissie hebben ongeveer acht personen zitting, maar deze worden aangevuld met vrijwilligers, die op incidentele basis hun ondersteuning geven. Het zijn leden, die in hun vrije tijd hun kennis en kunde inzetten voor de club. De timmerman, de monteur, de schilder, de elektricien, de tuinman of hovenier; allemaal zijn zij heel belangrijk voor de club.

Veel werkzaamheden, met name de grote werkzaamheden, worden in de wintermaanden uitgevoerd. Als de Parkcommissie wil werken aan een baan, waaraan onderhoud gepleegd moet worden, bent u verplicht plaats te maken voor hen. Het park ligt er uitstekend bij en wij willen dit graag zo behouden.

Wanneer er leden zijn, die of in de commissie willen of zo af en toe werkzaamheden voor de club willen uitvoeren, dan bent u van harte welkom. Meld je aan bij de voorzitter of het bestuur en we nemen contact op. Wanneer u andere vragen heeft aan de parkcommissie, kunt u hen altijd aanspreken.

Lees meer
 • Park Commissie (10 / 11)
 • Vacature

  · Voorzitter
 • Algemeen

  10 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 1)
 • Vacature

  · Voorzitter