Contributiereglement

De betaling van contributiegelden is afhankelijk van de aanvang en beëindiging van het lidmaatschap.
Hieronder zetten we de regels van TVA 2020/2021 voor u op een rij:
 

MUTATIE TOELICHTING KOSTEN

 

Aanvang lidmaatschap 

 

Opmerking

 

Bedrag

Aanmelding in 2020

 

na 1 oktober 2020

Mits schriftelijk aangemeld

Volledige contributie

Helft contributie

Introductie senior overdag

Introductie senior avond

Introductie junior

 

€  5,-

€10,- 

€ 0,- 

Beeindiging lidmaatschap

 Opmerking

 Bedrag

Voor 15 december 2020  Schriftelijk/ email  € 0,-
Na 15 december 2020, vóór 31 januari 2021 Bijdrage KNLTB  € 30,-
Na 31 januari 2021 opzegging  Bijdrage KNLTB en
administratiekosten
€ 60,-
 

 

Omzetting lidmaatschap

 

Opmerking

 

Bedrag

Voor 20 december 2020 naar geregistreerd Lid zonder recht op spelen. Alleen voor actuele leden door verzoek aan bestuur@tv-alkemade.nl € 30,-
 

 Na 20 december 2020 en voor 1 juli 2021 naar geregistreerd lid

 


 

Alleen voor actuele leden door verzoek aan bestuur@tv-alkemade.nl

 

 Helft contributie

 

 

 

 
Ook in 2020 is de jaarlijkse contributie inclusief het recht om van de tennisbanen gebruik te maken gedurende het hele seizoen, dus inclusief de wintermaanden. Financiële verplichtingen –onbetaalde rekening(en)– ten opzichte van de vereniging blijven na opzegging onverminderd verschuldigd. Ze komen immers voort uit verplichtingen ten tijde van het lidmaatschap. Het kan hierbij gaan om (achterstallige) contributie, afgekochte bardiensten en / of openstaande boetes.
 

Bestuur Tennisvereniging Alkemade

Contributie Overzicht