Contributiereglement

De betaling van contributiegelden is afhankelijk van de aanvang en beëindiging van het lidmaatschap.
Hieronder zetten we de regels van TVA 2019/2020 voor u op een rij:
 

MUTATIE TOELICHTING KOSTEN

 

Aanvang lidmaatschap 

 

Opmerking

 

Bedrag

Aanmelding in 2019 

 

na 1 oktober 2019

Mits schriftelijk aangemeld

Volledige contributie

Helft contributie

Introductie senior overdag

Introductie senior avond

 

€  5,-

€10,-
 

Beeindiging lidmaatschap

 Opmerking

 Bedrag

Voor 15 december 2019  Schriftelijk/ email  € 0,-
Na 15 december 2019, vóór 31 januari 2020 Bijdrage KNLTB  € 30,-
Na 31 januari 2020 opzegging  Bijdrage KNLTB en
administratiekosten
€ 60,-
 

 

Omzetting lidmaatschap

 

Opmerking

 

Bedrag

Voor 20 december 2019 naar geregistreerd Lid zonder recht op spelen. Alleen voor actuele leden door verzoek aan bestuur@tv-alkemade.nl € 30,-
 

 Na 20 december 2019 en voor 1 juli 2020 naar geregistreerd lid

 


 

Alleen voor actuele leden door verzoek aan bestuur@tv-alkemade.nl

 

 Helft contributie

 

 

 

 
Ook in 2019 is de jaarlijkse contributie inclusief het recht om van de tennisbanen gebruik te maken gedurende het hele seizoen, dus inclusief de wintermaanden. Financiële verplichtingen –onbetaalde rekening(en)– ten opzichte van de vereniging blijven na opzegging onverminderd verschuldigd. Ze komen immers voort uit verplichtingen ten tijde van het lidmaatschap. Het kan hierbij gaan om (achterstallige) contributie, afgekochte bardiensten en / of openstaande boetes.
 

Bestuur Tennisvereniging Alkemade

Contributie overzicht