Bardienstinformatie

Het clubgebouw van TV Alkemade beheren wij als club zelf, en daar zijn we trots op! Samen met onze leden, onder leiding van de enthousiaste vrijwilligers uit de kantinecommissie, zorgen wij er voor dat wij na het tennissen kunnen uithijgen met een drankje in de kantine. Daarnaast zorgen wij er tijdens competitie en toernooien voor dat gastspelers ontvangen worden in een gastvrij en gezellig clubgebouw en tegen zeer schappelijke prijzen drankjes en eenvoudige snacks kunnen bestellen.

 

Lees meer

Afkoop Bardienst

Afkopen Bardienst

Sinds jaar en dag is het draaien van bardiensten voor alle seniorenleden van 18 tot en met 65 jaar onderdeel van het huisreglement van TV Alkemade. We bieden leden mogelijkheid de bardienstverplichting af te kopen voor mensen die geen tijd hebben of om andere redenen geen bardiensten willen of kunnen draaien.

Het bestuur heeft de afgelopen jaren het afkopen van bardienstverplichting duurder gemaakt, de reden hiervan was dat steeds meer mensen over gingen tot het afkopen van de bardienst. Afkopen heeft niet de voorkeur van het bestuur en de commissieleden. Onze club draait op vrijwilligers en heeft deze vrijwilligers hard nodig om alles betaalbaar te houden, zowel de contributie als de prijzen in de kantine. Het afkopen van deze verplichting houdt in dat deze verplichting voor een volledig seizoen komt te vervallen, daarmee ben je verzekerd dat je niet wordt ingepland of opgeroepen voor het draaien van een of meerdere bardiensten.

Het bestuur heeft besloten om vanaf tennisseizoen 2020/2021 niet af te wijken van de afkoopregeling. Leden die gebruik willen maken van de mogelijkheid om de bardienstverplichting af te kopen dienen het volledige bedrag hiervoor te betalen. Wij willen benadrukken dat het afkopen van de bardienst vrije keuze is en daarmee ook een eigen risico.

We hopen hiermee ons standpunt duidelijk te hebben gemaakt. Wij hebben liever dat er niet wordt afgekocht. Vrijwilligers zijn altijd welkom, dit kan in de jeugd, park of kantine commissie. Wil je hier meer over weten, schroom niet en vraag het ons.

Het bestuur.