Corona Update 10 maart 2021

Geachte leden,

Uit de persconferentie van afgelopen maandag 08 maart 2021 is duidelijk geworden dat er voor wat betreft de tennissport weer ruimte is voor het dubbelspel.

1.    Vanaf 16 maart is dubbelen voor alle leeftijden toegestaan;
2.    Volgens de richtlijn dienen spelers vanaf 27 jaar en ouder de nog steeds geldende 1,5 meter afstand te bewaren;
3.    Avondklok blijft gehandhaafd waardoor afhangen op avonden tot maximaal 21.45uur mogelijk is;
4.    In de entreehal (naast de ballenbak) staat een desinfectie zuil en buiten zult u op diverse plaatsen een flacon desinfectiegel voor uw handen aantreffen, maak hiervan gebruik s.v.p;
5.    Het afhangbord is ingesteld op 1 uur singelen en 1 uur dubbelen.
6.    Nog steeds geldt: Indien u in de avonden als laatste het park gaat verlaten, wilt u de verlichting uitdoen, de entreedeur sluiten en het buitenhek achter u dicht te doen.

Lees meer

CORONA UPDATE: avondklok

Volgend op instemming van de 2e Kamer met het voorstel van het demissionair Kabinet voor het invoeren van een avondklok brengen wij onderstaande regels nogmaals onder uw aandacht.

Deze zijn van toepassing vanaf zaterdag 23 januari 2021 21.00 uur tot en met dinsdag 9 februari 2021.

1. Afhangen op avonden kan tot maximaal 20.45 uur.
2. Alle reserveringen die nu gepland staan tot na 20.30 zullen worden verwijderd.
3. De trainers zullen er alles aan doen om de lessen zoveel als mogelijk door te laten gaan.
4. In de entreehal staat een desinfectie zuil voor uw handen, maak hier gebruik s.v.p.
5. Indien u ‘s avonds als laatste het park gaat verlaten wilt u dan de verlichting uitdoen en de entreedeur en het buitenhek sluiten.

Lees meer

Introducees op Afhangbord

Vanaf maandag 11 januari 2021 is het mogelijk om met een introducee te tennissen.

Dit was voor Corona al mogelijk bij onze vereniging echter tijdens de Corona periode hebben wij dit stopgezet omdat het technisch niet mogelijk was om te voldoen aan de criteria welke door het kabinet waren vastgesteld.

Het meenemen van een introducee zal voor de komende maanden deels gratis zijn. Wij willen hierdoor een groter publiek toegang geven tot onze edele tennissport.

Lees meer

Vacatures Park & Sponsor Commissie

L E E S  D I T  B E R I C H T  G O E D  D O O R  –  H E T  L E V E R T   G E L D  O P

De sponsorcommissie en de parkcommissie zitten te springen om verse krachten.

Voor beide commissies geldt dat, met respect voor de huidige commissieleden, er dringend behoefte is aan nieuwe sterke, slimme en geestige commissieleden die het leuk vinden om naast hun drukke werk- en gezinsleven  nog iets voor onze vereniging willen doen. Het verenigingsleven in onze gemeente draait op vrijwilligers en wij zijn daar geen uitzondering op.

Lees meer

Corona Update 14 december 2020

Geachte leden,
De tennissport blijft deels buiten schot en wij mogen, als u dat wilt, nog steeds singelen.
De volgende nieuwe regels zijn van toepassing vanaf dinsdag 15 december 2020 t/m maandag 19 januari 2020.

  • De maatregelen laten geen ruimte voor dubbelen, singelen is toegestaan.
  • Alle dubbelspel reserveringen voor de komende weken zijn verwijderd.
  • U dient dus opnieuw af te hangen indien u een single wilt spelen. Er kan op weekdagen overdag meer gespeeld worden dan voorheen het geval was.
  • De maximale groepsgrootte is dus 2 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar.
  • De jeugd t/m 17 jaar mag wel blijven dubbelen en oefenen in grotere groepen.
  • De lessen die normaliter in de 2Sprong worden gegeven, komen deze weken op onze Smashcourtbanen.  Hierdoor zal er beperkte beschikbaarheid zijn om vrij te spelen. Daarna zal er gedurende 2 weken (Kerstvakantie) geen les worden gegeven. Na deze periode zullen de lessen weer aanvangen. We zullen proberen om de Gravel Plus banen zo langs als mogelijk open te houden.
  • De kantine, douches en kleedkamers blijven gesloten. Entree en toiletten zijn open.

Verder blijven alle richtlijnen ter voorkoming van het verspreiden van het virus van toepassing.
Blijf gezond allemaal……..
Bestuur T.V. Alkemade

Corona update 11-12-2020

De mededelingen tijdens de laatste persconferentie van onze premier laten geen ruimte voor versoepeling op de tennisparken. Dat is jammer maar een realiteit en voor ons tennissers niet eens een erg groot probleem. Wij mogen immers nog steeds lekker blijven tennissen, alleen de derde helft mogen wij nog niet spelen.  
Terugkijkend op een roerig Corona sportjaar mogen wij trots zijn op de manier waarop wij elkaar de ruimte hebben gegeven om te kunnen tennissen. De geldende Corona regels op en om het park werden correct opgevolgd en daardoor was het, met name, tijdens de 1e Corona golf een makkie voor alle handhavers.  

We moeten op deze manier nog even door en dat zal ongetwijfeld geen enkel probleem zijn. Blijf gezond allemaal……..  

CORONA mededelingen

Met het inrichten van kantine en terras volgens de richtlijnen van RIVM en NOC-NSF hebben wij als vereniging gehoor gegeven aan de oproep om zoveel als mogelijk invulling te geven aan de 1,5 meter maatschappij op ons tennispark. Op volle tennisavonden en ook tijdens de clubkampioenschappen heeft iedereen daaraan zijn of haar medewerking verleend.

Het blijft een aandachtspunt van iedereen om rekening te houden met elkaar en daarvoor het terrasmeubilair te laten staan waar deze op terras geplaatst zijn. Zodoende stelt u het bestuur in staat om het park volledig open te houden.
Lees meer

Handhaven Corona Richtlijnen

Geachte leden,

Door de besluitvorming van het kabinet, op advies van het RIVM, mochten onze kantine en terras per 1 juli j.l. weer open om jullie op een min of meer vertrouwde manier wat extra plezier te laten beleven aan het lidmaatschap van onze vereniging.

Het bestuur is van mening dat we de richtlijnen en omgangsvormen hoe deze versoepeling toe te passen op een goede manier onder jullie aandacht hebben gebracht.

Afgelopen weekend is eens te meer duidelijk geworden dat de algemene maatschappelijke gelatenheid ook op onze club is doorgesijpeld en de social distancing voor een groot deel volledig wordt genegeerd.

Lees meer

UPDATE corona - tennissen voor de jeugd tot 18 jaar

Beste ouders van jeugdleden en senioren van wie hun kinderen geen lid zijn van de club.
Eindelijk is het weer zover….we mogen weer tennissen. Tenminste…de kinderen mogen weer tennissen. Natuurlijk ook bij TV Alkemade. Er zijn alleen bepaalde voorwaarden om weer te mogen tennissen en/of tennisles volgen. 

Lees meer