Vacatures Park & Sponsor Commissie

L E E S  D I T  B E R I C H T  G O E D  D O O R  –  H E T  L E V E R T   G E L D  O P

De sponsorcommissie en de parkcommissie zitten te springen om verse krachten.

Voor beide commissies geldt dat, met respect voor de huidige commissieleden, er dringend behoefte is aan nieuwe sterke, slimme en geestige commissieleden die het leuk vinden om naast hun drukke werk- en gezinsleven  nog iets voor onze vereniging willen doen. Het verenigingsleven in onze gemeente draait op vrijwilligers en wij zijn daar geen uitzondering op.

De sponsorcommissie wordt op dit moment alleen gedraaid door Ton Verdel, naast de werkzaamheden voor deze commissie is Ton tevens onze man in de herstructurering van het Sportpad. U begrijpt dat dit veel is en om nu te voorkomen dat het voor Ton teveel wordt zoeken wij ondersteuning voor Ton en voor de vereniging. U bent vast geïnteresseerd en wil meer informatie, belt u dan met Ton Verdel - 06-50506884

De Parkcommissie is op zoek naar leden die gezamenlijk de gemiddelde leeftijd van de parkcommissie omlaag halen. De meeste leden van de parkcommissie hebben al een respectabele leeftijd en willen hun grappen en kennis graag overdragen aan aspirant commissieleden. Indien u gratis theater wilt meemaken kunt u informatie opvragen bij Parkcommissievoorzitter Frank Schouten – 06-55975875

De sponsorcommissie zorgt voor een aanzienlijk deel van onze verenigingsinkomsten.                  

De parkcommissie zorgt er met haar werkzaamheden voor dat de kosten voor parkonderhoud extreem laag blijven. Verstoring in het functioneren van deze commissie zou betekenen dat wij als vereniging voor minder inkomsten en meer uitgaven staan. Laten we er met elkaar voor zorgen dat deze commissies hun trots blijven behouden.

Een klaagzang is het nog niet, maar de nood is hoog!

Nieuws Overzicht