Corona Update 10 maart 2021

Geachte leden,

Uit de persconferentie van afgelopen maandag 08 maart 2021 is duidelijk geworden dat er voor wat betreft de tennissport weer ruimte is voor het dubbelspel.

1.    Vanaf 16 maart is dubbelen voor alle leeftijden toegestaan;
2.    Volgens de richtlijn dienen spelers vanaf 27 jaar en ouder de nog steeds geldende 1,5 meter afstand te bewaren;
3.    Avondklok blijft gehandhaafd waardoor afhangen op avonden tot maximaal 21.45uur mogelijk is;
4.    In de entreehal (naast de ballenbak) staat een desinfectie zuil en buiten zult u op diverse plaatsen een flacon desinfectiegel voor uw handen aantreffen, maak hiervan gebruik s.v.p;
5.    Het afhangbord is ingesteld op 1 uur singelen en 1 uur dubbelen.
6.    Nog steeds geldt: Indien u in de avonden als laatste het park gaat verlaten, wilt u de verlichting uitdoen, de entreedeur sluiten en het buitenhek achter u dicht te doen.

Verder blijven onderstaande regels onverminderd van kracht.

•    Alle voorgaande maatregelen en verplichtingen welke verspreiding van het virus kan voorkomen blijven onverminderd van kracht. 
•    Kom maximaal 5 minuten voor aanvang afhangtijd naar het park en verlaat het park zo snel als mogelijk na einde afhangtijd en geeft elkaar op het park de ruimte om elkaar veilig te passeren.
•    De kantine, douches en kleedkamers blijven gesloten. Entree en toiletten zijn open.

Ter verduidelijking:
De gravelbanen zijn ook speelklaar. Aangezien de tennislessen niet in de Tweesprong gegeven mogen worden, ontstaat er veel druk op de banen. Graag hier rekening mee te houden en zoveel mogelijk aansluitend de reservering voor banen te plannen. Verwijder ook tijdig je reservering, mocht je onverwachts niet meer kunnen spelen.

Het bestuur heeft er bewust niet voor gekozen om leden ouder dan 17 en jonger dan 27 jaar de ruimte te geven om te dubbelen. Dit in verband met de relatieve drukte op het park en de onduidelijkheden die voor andere leden een aanleiding zouden kunnen zijn om toch te gaan tennissen. De tijd snelt ons vooruit en hierdoor is deze beslissing nog van kracht tot 16 maart. Wij vertrouwen op uw begrip.

Blijf gezond allemaal en dank voor de medewerking.  
Bestuur T.V. Alkemade

Nieuws Overzicht