Van de bestuurstafel - december 2021

Van de bestuurstafel

Ondanks de relatieve rust op de club zijn er nog steeds zaken die onze aandacht nodig hebben.

Zo wilden we graag weten wat de algemene mening is t.a.v. de komst van Padelbanen op onze vereniging en hebben u daarvoor de mogelijkheid gegeven om een enquête in te vullen. De uitkomsten hiervan zijn te vinden in een artikel op onze website.

Er worden bijeenkomsten bijgewoond m.b.t. de ontwikkelingen aan het Sportpad. Inmiddels zijn de verenigingen het eens over de ingetekende wijzigingen in de beschikbare ruimte. Wordt uiteraard vervolgd.

De Jeugdcommissie bereidt een huis-aan-huis flyer voor in een poging het jeugdleden aantal weer een boost te geven. De bedoeling is dat deze voor de feestdagen verspreid gaan worden.

De Inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie zijn weer van start gegaan, vergeet uw team niet aan te melden.

Op voorhand wensen wij iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond 2022 toe.

Het bestuur

Van de Voorzitter Overzicht