Van de voorzitter - december 2022

Van de voorzitter

Even snel achterom kijkend mogen we toch wel zeggen dat we een mooi en bijzonder seizoen achter de rug hebben. Corona bepaald niet geheel meer onze belevingswereld en als we direct kijken naar onze vereniging kunnen we met enige trots het succes noemen dat we samen met E.M.M. ’21 en Hockey Club Alkemade hebben bereikt. De uitbreiding van ons tennispark gaat door en de maatschappelijke samenwerking met alle verenigingen zullen het Sportpad nog meer transformeren tot het kloppend hart van onze dorpen / gemeente.

Voor de uitbreiding van ons park zijn inmiddels werkgroepen samengesteld en hebben we al meerdere samenkomsten gehad waarbij vooral de ideeën en enthousiasme op de voorgrond staan. Hierover zullen wij u volgend jaar meer berichten.

We konden weer een vol en gezellig Open Toernooi organiseren dat mede door het mooie weer en strakke organisatie door onze commissies een succesvol toernooi is geweest.
Onze leden zijn enthousiast als het gaat om competitie spelen en daarom zijn de competitiedagen op ons park ook altijd goed bezet. Voor wat betreft de bezetting van onze clubtoernooien wordt enthousiasme van onze TC  nog niet beloond. Heeft u de enquête nog ingevuld?  Doe het nieuwe seizoen gewoon gezellig mee, wedstrijden tennissen is op deze manier laagdrempelig en vooral leuk en gezellig.

Verder is de toegangscontrole aangepast en vernieuwd en ondanks dat dit niet altijd even soepel ging kijken we toch terug op een goede verandering. Het meest belangrijke is dat u als bardienst beseft dat u uw ledenpas altijd mee moet nemen als u bardienst heeft. U opent en sluit de kantinedeur met uw pas. Het is niet toegestaan om uw ledenpas aan andere leden te overhandigen zodat zij de kantine kunnen afsluiten omdat de sluitingstijd niet helemaal past in hun nachtschema. Met het aanpassen van de toegangscontrole moesten ook de ledenpassen worden vervangen.

Het besluit en verzoek van onze trainer Patrick Niezen om zijn contract niet uit te dienen was onverwacht, maar in goed overleg zijn we hier met Patrick wel uitgekomen. We hebben niet kort daarna een aantal nieuwe trainers gecontracteerd waarbij Laurent Tavernier de aan te spreken hoofdtrainer is voor T.V. Alkemade. Hij zal hierbij assistentie krijgen van Noah van Ingen, Cuba van Ruiten en Job Cozijn. Wij zien hierin een mooie samenwerking tussen partijen.
De nieuwe trainers zullen naast het lesgeven aan senioren vooral hun peilen richten op onze jeugdafdeling. Ondanks onze inspanningen tijdens Corona om jeugdleden aan de vereniging te binden is het aantal jeugdleden afgenomen. Dit is een landelijke trend maar daar leggen we ons niet bij neer. De Jeugdcommissie heeft een mooi programma gemaakt voor het gehele nieuwe seizoen en ook Laurent en Mario de Blanken zullen zich gaan bemoeien met activiteiten voor onze jongste leden.      

We hebben te maken met stijgende energieprijzen en het energiecontract van onze vereniging loopt af op 31 december 2022. We zullen dus per 1 januari a.s. een nieuwe overeenkomst afsluiten met onze huidige leverancier. Dit gaat ons niet in de koude kleren zitten. Het bestuur heeft een nieuwe koeling voor onze bar aangeschaft, niet alleen vanwege ouderdom en slijtage maar ook vanwege het energiegebruik. Tevens is er een slimme thermostaat voor de kantine aangeschaft zodat we vinger aan de pols kunnen houden voor wat betreft de temperatuur in de kantine. Mogen wij u in de tussentijd vragen om de entreedeur van het clubgebouw gesloten te houden en deze met uw pas te openen, als dat nodig mocht zijn. Daarnaast verzoeken wij u om slim om te gaan met de baanverlichting. Gebruik niet meer verlichting dan nodig en schakel direct uit als dat kan.

Het bestuur wenst u fijne dagen en een spetterende start van een nieuw sportief jaar.

Edwin Koster

Van de Voorzitter Overzicht