Van de voorzitter - oktober 2023

Bijzonder

Onze laatste bestuursvergadering kenmerkte zich door een bijzonder agendapunt. Nu is het zo dat onze bestuursagenda’s al geruime tijd bestaan uit bijzondere agendapunten met een directe verwijzing naar de uitbreiding van ons tennispark. Maar dit agendapunt is doorgedrongen tot mijn persoonlijke top 3 aller tijden.

Afgelopen maandag hebben wij, na het openingswoordje, een voorstelrondje mogen doen waarbij achtereenvolgens Bas van der Laan (penningmeester), Thijs Straathof (voorzitter Sponsorcommissie) en Ton van Capel (voorzitter Parkcommissie) zich hebben voorgesteld aan de overige bestuursleden. Niet te vergeten dat Ton van Capel en Jan van der Meijs een duo functie als voorzitter Parkcommissie gaan vervullen en Ton daarbij aanspreekpunt en bestuurslid zal zijn. Natuurlijk zullen deze 3, als de leden het goedvinden, tijdens de komende ALV hun officiële benoeming krijgen.    Onze  vereniging kan enorm trots zijn dat wij over een grote groep enthousiaste leden beschikken. Op de Vrijwilligersavond van 9 december a.s. gaan we daar nog even op in.

Als de voortekenen goed blijven zal volgende week het definitieve ontwerp voor de realisatie van de nieuwe sportparken voetbal, hockey en tennis worden goedgekeurd. Dan kan er gerekend gaan worden en komen wij bij u terug om uw mening te vragen over de op handen zijnde plannen en de daarbij behorende financiële verplichtingen. Vooruitlopend op deze buitengewone algemene ledenvergadering zullen wij u op 9 november a.s. alvast bijpraten voor de plannen tot nu toe.

Om de uitbreiding van ons tennispark en (maatschappelijke) samenwerking met de andere verenigingen soepel te laten verlopen zijn al diverse werkgroepen actief en op volle kracht. We zijn echter nog op zoek naar 2 leden die zich willen bemoeien met het bedenken en plannen van activiteiten en evenementen. Namens onze vereniging is Anoesjka van den Boogaard al actief in deze werkgroep en daar moeten er nog 2 bij. Ook zoeken wij nog een juridische assistent voor onze secretaris Ruud Zoetendaal die al actief in de werkgroep Juridisch. Een direct juridische achtergrond is niet nodig maar gezond verstand en een heldere kijk op zaken is voldoende. (maar misschien overvraag ik jullie hiermee al een beetje 😊) Voor informatie kun je mij altijd bellen 06-53250088

Onze vereniging is statutair opgericht op 14 juni 1964. Dit betekent, voor de rekenaars onder ons,  dat op 14 juni 2024 onze vereniging al weer 60 jaar bestaat. Het bestuur zal dit samen met leden op gepaste wijze willen vieren en daarvoor roepen wij een aantal leden om dit samen met ons te organiseren. Mocht u hiervoor interesse hebben dan mag je bellen of mailen met secretaris@tvalkemade.nl

Edwin Koster